077-4770111 info@froxx.nl

Brief

Heb jij hulp nodig om sponsors te vinden? Deze brief aan jouw werkgever of aan de organisatie waar je werkt zal je helpen om jouw vraag op een beargumenteerde wijze te stellen. Kopieer deze brief en maak hem persoonlijk, verander de toonzetting, de wijze van aanspreken of de inhoud. Maar vraag je organisatie en je collega’s om steun en om geld. Lees hieronder onze voorbeeld brief:

 

Beste werkgever,

Met deze brief wil ik mijn werkgever een sponsorbijdrage vragen voor mijn deelname aan de Zumba Marathon die wordt georganiseerd in het kader van Pink Ribbon (strijd tegen borstkanker).

Oktober is Borstkanker maand…

Borstkanker is voor alle vrouwen een reële angst, en voor heel erg veel vrouwen al bekend terrein. En het is een doffe ellende. Niet alleen voor de desbetreffende persoon, maar ook voor alle mensen daar om heen. Want wat kun je doen? Hoe neem je iemands angsten weg, iemands pijn, iemands onzekerheden? En hoe geef je iemand zijn plezier en zorgeloosheid weer terug? Of hoe geef je iemand meer tijd? Hoe steun je iemand? Door er te zijn, door er over te praten, door lief te hebben. Maar daar ben je er niet mee. Want een oplossing of genezing komt niet vanzelf. Daar is onderzoek voor nodig. En dat is precies wat Pink Ribbon ondersteunt en financiert: onderzoek op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de (ex) borstkankerpatiënt.

Maar waarom deze mail aan mijn werkgever? Omdat ik geloof dat mijn bijdrage kan tellen. En ook  omdat onze organisatie hiermee kan laten zien te geven om de reële angst van mijzelf en andere vrouwelijke medewerkers. Met sponsoring zal het aanzien van- en de waardering voor de organisatie toenemen. We krijgen het gevoel dat we worden gesteund. Ons bedrijf is er voor al onze werknemers.

Dus wat kan de organisatie doen? Geld geven. Zo simpel is het. Iedere euro draagt bij aan een oplossing, verzachting, verlenging of wat dan ook. Want ga maar eens na: als er de afgelopen 20 jaar geen onderzoek was gedaan naar borstkanker, hoe zou de situatie nu dan zijn? Nu krijgt 1 op de 7 vrouwen een vorm van borstkanker in haar leven, en 87% van deze patiënten zijn na 5 jaar nog in leven. Zou dat overlevingspercentage nog net zo hoog zijn zonder onderzoek? Ik dacht het niet.

Deze maand ga ik twee uren sporten voor het goede doel. Ik doe mee aan de Zumba Marathon in FROXX te Horst op zondag 28 oktober. Hiervoor zoek ik alle mogelijke sponsoren, mijn vrienden, familie, collega’s en dus ook u, mijn werkgever. Mocht u doneren dan kom ik u persoonlijk bedanken. En vertel het dan ook alstublieft in de mail en op het intranet aan ons allemaal, zodat ook anderen worden aangespoord om in actie te komen. En dat dan iedere vrouw in onze organisatie kan zeggen: DANKJEWEL!

Met heel veel dank voor uw tijd,